WILLEM PETER DE RIDDER

Who’s afraid of the algorithms?

Nederlands

English

Het was een eer en een genoegen om op 4 oktober 2019 bij TEDxVeghel mijn verhaal te mogen doen over kunstmatige intelligentie. Waarom zijn veel mensen bang voor de algoritmes, terwijl kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan een leven dat langer gezond, comfortabeler en waardevoller is? Waarom besteden we in Europa (terecht) veel aandacht aan de risico’s en de ethische consequenties, maar blijven de investeringen in kunstmatige intelligentie hier ver achter bij China en de Verenigde Staten? Iedere technologische revolutie heeft ons nieuwe welvaart en nieuw geluk gebracht. We komen steeds hoger in de piramide van Maslow. Als we kunstmatige intelligentie nemen voor wat het werkelijk is en op de goede manier inzetten, gebeurt dat nu weer. Dan zijn we niet bang voor de algoritmes, maar omarmen we de nieuwe mogelijkheden.

Veel dank ben ik verschuldigd aan het geweldige team van TEDxVeghel voor de organisatie en de begeleiding, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf!

Willem Peter de Ridder

Futuroloog, Econoom, Strategieconsultant, Innovatie, Nieuwsgierig naar morgen, Kunstmatige intelligentie, Digitaal darwinisme, : = x, Optimisme, De wereld is klein

Willem Peter de Ridder is al zijn hele leven gefascineerd door innovatie en vooruitgang. Toen hij eind jaren 1980 economie ging studeren in Rotterdam en de economische faculteit ook een programma Japankunde aanbood, was het voor hem een voor de hand liggende keuze om dat erbij te gaan doen. In die tijd was Japan wat China nu is: de snelst groeiende economie ter wereld en een bron van innovatie. Het buitenland bleef trekken. Na zijn studie maakte hij carrière bij BP en Aegon, waarvoor hij veel heeft gereisd en onder andere heeft gewerkt in Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Steeds was de opdracht om een probleem op te lossen of iets nieuws op te bouwen. In 2006 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Zijn dissertatie, getiteld “Risicobeheersing met toegevoegde waarde”, kwam ook voort uit een innovatieopdracht, namelijk om een afdeling risicomanagement op te zetten, wat toen nog een nieuw fenomeen was. Sinds 2016 houdt hij zich als directeur van zijn eigen bedrijf Futures Studies vooral bezig met de digitale transformatie en de impact die kunstmatige intelligentie heeft op onze maatschappij, op onze bedrijven en op ons als mens. Als futuroloog en strategieconsultant ondersteunt hij zowel profit als non-profit organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren van een toekomstbestendige strategie. Daarnaast geeft hij college op meerdere universiteiten en is hij commissaris/toezichthouder. Hij schrijft regelmatig blogs op www.futuresstudies.nl en werkt aan een nieuw boek, dat voorlopig de titel “Winnen met kunstmatige intelligentie” heeft.

TEDxVeghel

INFO@TEDXVEGHEL.NL

Copyright ©2019 All rights reserved