PAUL VERHOEF

Wat als onze mobieltjes niet meer werken?

Ruimtevaart, Europeaan, Navigatie, Reizen, Groen, Innovatie, Nieuwsgierig, Inklusief, Multi-cultureel, Jazz

 

In 2016 is hij in dienst getreden als directeur Navigatie (D/NAV) bij ESA. Dat hij een globetrotter is behoeft geen betoog. Officieel is hij gestationeerd in Parijs, hij woont echter in Brussel en wordt zeker elke week in Noordwijk gesignaleerd. Paul heeft een Masters degree in elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn studie heeft hij een jaar bij Philips Electrical Industries in Nieuw-Zeeland gewerkt. In zijn eerdere carrière werkte hij voor de Verenigde Naties in de Stille Zuidzee, gevestigd in Suva, Fiji, waar hij onder andere toezicht hield op de installatie van het eerste satelliet station in Papoea-Nieuw-Guinea dat gebruikt werd voor internationale communicatieverbindingen.

Aan het eind van de jaren tachtig werkte hij als grondwerktuigkundige bij Eutelsat in Parijs aan de aanschaf van het grondsegment voor de Eutelsat-II satellieten. Daarna richtte hij het Olympus Payload Utilisation Secretariat op binnen de ESA-afdeling Telecommunicatie bij ESTEC in Noordwijk, van waaruit de coördinatie van nieuwe communicatie-experimenten met de Olympus payloads werd uitgevoerd.

Sinds het begin van de jaren negentig maakt hij de overstap naar de Europese Commissie, waar hij eerst verantwoordelijk wordt voor het satellietcommunicatiebeleid in het directoraat telecommunicatiebeleid, en vervolgens voor diverse beleidstaken op het gebied van ruimtevaart, telecommunicatie, elektronische handel en internet. Hij vertegenwoordigde de Commissie in de G8 Digital Opportunities Task Force (DOT Force) en coördineerde het standpunt van de EU op de eerste Wereldtop over de informatiemaatschappij in 2003. Hij werd voor anderhalf jaar gedetacheerd als vice-voorzitter bij ICANN, de non-profit organisatie die toeziet op de ontwikkeling en technische coördinatie van de internetdomeinnamen en het nummeringsbeleid.

Van 2005 tot 2011 werd hij programmamanager van de Europese Commissie voor de EU-programma’s Galileo en EGNOS voor satellietnavigatie en was hij verantwoordelijk voor het opzetten van de uitvoering van de programma’s in nauwe samenwerking met ESA.

Voordat hij zijn verantwoordelijkheid als ESA-directeur Navigatie op zich nam, richtte Paul Verhoef een nieuw onderzoeks- en innovatieteam op bij het DG Vervoer en Mobiliteit (MOVE) van de Europese Commissie en was hij hoofd van de eenheid ‘Hernieuwbare energiebronnen’ bij het DG Onderzoek en Innovatie (RTD).

TEDxVeghel

INFO@TEDXVEGHEL.NL

Copyright ©2019 All rights reserved