Keynotespreker Boudewijn Boots speelt “thuiswedstrijd”

21.08.2019

 

Hoewel hij al geruime tijd niet meer in Veghel woont, is hij hier nog regelmatig te vinden. De Noordkade en de Blauwe Kei zijn hem niet geheel vreemd, maar een compleet lege Koekbouw was een openbaring voor hem.

 

De roep van de zee

Normaliter vliegen leerlingen uit maar Boudewijn Boots “voer” op 18-jarige leeftijd uit. Boots heeft een achternaam die 100% recht doet aan zijn roeping. Als voormalig leerling van het Zwijsen College manifesteerde zich de roep naar zee al op jonge leeftijd. Hij vertrok na de HAVO naar Vlissingen en werd stuurman grote handelsvaart. Maar het eenzame lot van een zeeman speelde hem parten en dus probeerde hij zijn geluk als 23-jarige bij de Koninklijke Marine. Korte tijd was hij zijn grote passie, de zee, ontrouw en probeerde hij aan wal zijn zeebenen te verliezen door als verpakkingsdeskundige aan de slag te gaan. Dat was een verloren zaak. De zee en “esprit de corps” van de marine bleven lokken en begin jaren 90, de Koude Oorlog was net afgelopen, koos hij definitief voor een loopbaan als marineofficier.

 

Commandant Standing NATO Maritime Group Two

Dat dit een goede keuze bleek te zijn, laat zijn prachtige carrière duidelijk zien. Tot juni van dit jaar was hij commandant van een NAVO eskader in de Middellandse Zee, de Standing NATO Maritime Group Two. Zijn rang is Commandeur, de eerste admiraals-rang (1 ster). Daarmee behoort hij tot de groep Vlagofficieren van de Koninklijke Marine. Om even de rangorde duidelijk te maken: na Commandeur komen nog de rangen Schout-bij-Nacht (2 sterren), Vice-Admiraal (3 sterren) en Luitenant-Admiraal (4 sterren).

Gedecideerd kan Boudewijn vertellen over zijn missies, licht hij de teamgeest aan boord, vaak doorspekt met onderkoelde humor, toe. Het is overduidelijk dat deze man het beste tot zijn recht komt aan boord van een schip, op zee. Embargo-operaties bij voormalig Joegoslavië, drugbestrijding in het Caribisch gebied, anti-terreur in het Midden-Oosten of anti-piraterij nabij Somalië zijn enkele van zijn vele missies.

Als je Boudewijn zo hoort praten over de goede dingen die gedaan worden bij Defensie in het algemeen en bij de marine in het bijzonder, dan zou je bijna wensen dat je soms mee aan boord kon gaan en als een vliegje op de muur een missie zou kunnen meemaken.

Avontuurlijk, spannend en zeker niet geheel ongevaarlijk, dit “schaken op zee”.

Tussen de varende banen door woonde en werkte deze globetrotter in Nederland, op Curaçao en in Engeland. In de staven en afdelingen van Defensie leerde hij de bestuurlijke en beleidsondersteunende aspecten kennen, een nieuwe uitdaging die een aanvulling vormden op zijn operationele ervaring op zee. En belangrijker, de puzzelstukjes vielen op hun plek en gaven hem beter zicht op de hoed en de rand van het Nederlandse, militaire optreden. Tot 1991 bestond de Koude Oorlog en was de wereld zich hiervan bewust. Het einde ervan heeft echter de wereld volgens Boudewijn niet zekerder gemaakt. Integendeel.

In juni rondde hij het commando over een van de permanente internationale vlootverbanden van de NAVO af. Het nadeel was een jaar van huis, van zijn vrouw Marieke en hun twee kinderen. Wel kreeg hij een prachtbaan, nl. die van eskadercommandant. Een jaar waarin hij opereerde in de Middellandse, Egeïsche en Zwarte Zee, de zuidflank van het verdragsgebied van de NAVO. Spanning, actuele en potentiële conflicten, migratiestromen en de angst voor oorlog en onveiligheid. De vraag die elke keer bij hem op kwam: waar ligt de grens? Die vraag, daar draait het uiteindelijk om in zijn TED-talk.

“We waren eigenlijk van plan om voor 16 sprekers te gaan MAAR Boudewijn is zo’n spreker die je eenvoudig niet kunt laten schieten. Zijn talk is rond, de content is magnifiek, van veel toegevoegde waarde. Hij gaat ons goed informeren en daarbij laten nadenken. Situaties zijn soms complex, de wereld is soms erg complex. We zijn ongelooflijk trots en blij met zijn toezegging om de Nederlandse zaal met zijn keynote te openen”, aldus Ellen Minkels van TEDxVeghel.

TEDxVeghel heeft dit jaar twee zalen, een voor Nederlandstalige talks en een voor Engelstalige talks. De Engelse keynote zal gegeven worden door Paul Verhoef, Director European Space Agency. De Nederlandse zaal (Koekbouw) wordt nationaal gestreamd naar Nederlandse bibliotheken. De Engelse zaal (de Blauwe Kei), wordt gestreamd naar Nederlandse ambassades wereldwijd. TED-talks worden gestreamd en iedereen kan vanuit het comfort van zijn of haar huis of werkplek, een talk “live” meemaken.

TEDxVeghel

INFO@TEDXVEGHEL.NL

Copyright ©2019 All rights reserved